1:عوامل شخصیتی مانند خودکفایی پایین،بهره ی هوشی متوسط،عدم انگیزه و...  2:عوامل خانوادگی  انتظارات بیش از حد والدین،تنبیه وسرزنش،عدم تقویت و پاداش و...3عوامل آموزشگاهی این عامل مربوط به دانشگاه و مدرسه می‌شود مانند انتظارات نابجا و نادرست استاد و معلم،خود امتحان،عدم فضای مناسب و...

منبع اصلی مطلب : مطالب روانشناسی
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : چه عواملی باعث اضطراب امتحان می‌شود ؟